Det är dags att ändra Riksbankens direktiv

Jag är inte principiellt motståndare till en oberoende riksbank. Jag tror att det är en bra idé att kunniga experter tar ansvar för räntepolitiken. Detta är viktigt för att garantera marknadens och arbetsmarknadens parters förtroende för en stabil och tydlig räntepolitik. Om räntepolitiken låg hos riksdagen, som tidigare här i Sverige, kan en tillfällig majoritet frestas att hålla en alltför låg ränta. Detta kan resultera i bostads- och kreditbubblor som vi sett i USA. Men Riksbankens rådande direktiv är alltför hökaktiga. Idag är Riksbankens överordnade mål att hålla inflationen runt 2%. Motiveringen för detta direktiv är att låg inflation är nödvändigt för en uthållig tillväxt. Men Riksbankens ensidiga prioritering av inflationen motverkar en uthållig tillväxt. Sveriges ekonomi växer långsammare än vad den uthålligt skulle kunna ha gjort på grund av riksbanksdirektionens hökaktighet. Det är oförsvarligt. Vi bör ändra Riksbankens direktiv från ett ensidigt bekämpande av inflationen till ett dubbelt mål, att jämna ut konjunkturer och garantera en stark och uthållig tillväxt. Dessutom bör Riksbanksdirektionen få instruktioner att bortse från inflation som är temporär och beroende av stigande världsmarknadspriser.

Publicerad onsdag, september 17th, 2008 i ekonomi, politik.

Vad tycker du?