Kärnkraften är olönsam

Sven Kullander och Harry Frank argumenterar för i dagens (25/8) "Brännpunkt" att regeringen bör skjuta till mer pengar till forskning om kärnkraft i sin energiproposition. Anlidningen till detta är, menar de, att "vi redan idag måste planera för att bygga ut kärnkraften". Kullander & Frank må vara duktiga vetenskapsmän, men misslyckas dessvärre att se kärnkraften i ett större sammanhang. Om de hade tagit hänsyn till hur fruktansvärt olönsamma och ineffektiva nya kärnkraftverk är skulle de aldrig ha skrivit debattartikeln.

År 2006 byggdes kärnkraften över hela världen ut med 1,4 miljarder watt. Det låter mycket, men är en droppe i havet i sammanhanget. Det ar mindre än utbyggnaden av solcellskapaciteten och en tiondel av den utbyggda vindkraftskapaciteten. Varfor är det så få som satsar kärnkraft i jämförelse med relativt oprövade och nya tekniker som vind och sol? Beror det på klåfingriga lagstiftare? Inte alls. De flesta länderna har de senaste decenniet sett över sin lagstiftning och blivit allt mer tillåtande. Kina och Indien, som står för en majoritet av kärnkraftssatsningarna och har mycket tillåtande lagstiftning ökar utbyggnaden av vind och sol mångdubbelt mer. Beror det på att stater snedvrider konkurrensen till förmån för vind och sol med subventioner? Nej. Kärnkraften får jämförelsevis mycket större subventioner i varje led av produktionen, allt från billiga lån till statliga garantier för att tacka kostnaderna vid eventuella olyckor. Inget kärnkraftverk har någonsin byggts av privata entreprenörer på en fri marknad. De allra flesta har byggts till enorma kostnader av statliga företag eller med statliga vinstgarantier för privata företag. Anledningen till att i princip inga kärnkraftverk får privata investeringar utan bisarra subventioner är att det är fruktansvart olönsamt. Inte ens med dagens höga energipriser är det lönsamt att bygga nya kärnkraftverk. Vinkraftverk är mycket billigare per watt. Om man till exempel jämför de kärnkraftverk som planeras i USA idag, så är elektriciteten ungefär tre gånger dyrare än elektriciteten som vindkraftverk producerar i samma land. Om man anser att stora, svindyra, centralt planerade, statligt finansierade projekt som tar 10-15 år att bygga klart ar bättre an lönsamma, billiga och effektiva energilösningar så är nya kärnkraftverk ett perfekt val. Om man tycker att marknadens mekanismer ska styra utvecklingen så finns realiteten svart på vitt: vindkraftverk har exploderat över hela världen. Och det ar inte statliga superprojekt som tar täten: det ar privat kapital som fattar att det ar lönsamtatt satsa på vind.

Tänk om marknadsliberaler i Sverige kunde förespråka en marknadslösning på klimatproblemet.

Publicerad måndag, augusti 25th, 2008 i ekonomi, klimatet.

Vad tycker du?