Inflationsspöket går igen

Inflationen är inte så farlig som tidningarnas skräckrubriker vill få oss att tro. Inflation innebär helt enkelt att värdet på pengar minskar. Det är dåliga nyheter för alla som har sparade pengar på banken. Men det är goda nyheter för oss som har stora lån. Det är klart, om ytterligare inflationsökningar leder till räntehöjningar blir våra lån dyrare, men inflationen i sig äter upp lånen. Det finns inga ekonomiska studier att en inflation på 4% skulle vara skadligare för ekonomin än en inflation på 2%. Tvärtom så tycks en stabil inflationstakt på 4% verka som smörjmedel för ekonomin. Folk får incitament att konsumera istället för att spara, vilket är bra för ekonomin. Det är mycket värre med en deflation, alltså motsatsen till inflation, att pengar ökar i värde, på 4% än inflation på 4%. Problemet är förstås när inflationen accelerarar bortom 6-8% på ett okontrollerbart sätt. En fungerande ekonomi förutsätter att konsumenter och producenter kan med hyfsad säkerhet förutspå priser i framtiden. En vilt accelererande inflation omöjliggör detta. Men det är långt ifrån dagens situation. De flesta bedömre anser att den inflation vi har nu inte beror på strukturella brister i vår ekonomi, såsom fallande produktivitet eller ineffektivitet, utan beror på externa faktorer. Det är främst en kraftigt ökad efterfrågan på mat, olja och andra råvaror som orsakat inflationen. Men sannolikt kommer prisökningarna på dessa varor att leda till ökade investeringar i framtsällandet av varorna vilket på sikt kommer att dämpa prisökningarna. Alltså är denna inflationstakt tämligen stabil, det vill säga att den inte riskerar att skjuta iväg, såvida inget drastiskt händer. Visst är det klokt att dra ned på utgifterna, eftersom ju mer vi jämför priser och köper billigt, desto mer stabiliseras prisökningarna. Och om vi konsumerar mindre mat och mindre el minskar även priset på dessa varor, när efterfrågan går ned. Men det är onödigt att oroa sig för ekonomin i framtiden, eftersom oron är sämre för ekonomin än själva inflationen. Och även om det är klokt att ha en buffert, typ en månadslön på banken, så är det kanske bättre att konsumera nu än att spara alldeles för långsiktigt.
Publicerad onsdag, juni 11th, 2008 i ekonomi, filosofi.

Vad tycker du?