Om folkmord, Sudan och en galen värld

Anledningen till att jag numera läser the economist regelbudet är inte att jag håller med dess konstanta ängslighet inför alltså om stavas arbetslagstiftning och offentliga transfereringar. Mitt skäl att läsa the economist är att inte tro massa saker om utrikespolitik som är direkt flaska. Det handlar om att när man skriver om ett ämne på ett så uttömmande och utförligt sätt som the economist så är risken mycket mindre att man trixar bort sanningen. Ett exempel på detta är hur situationen i Sudan beskrivits i svensk media.

Av att läsa DN och Svenskan kan man få intrycket av att konflikten består i att Sudans arabisk/muslimska onda regim har lejt den arabisk/muslimska Janjawidmilisen för att folkmörda de fattiga och snälla, bofasta, mörkhyade bönderna i Darfurprovinsen. Janjawidmilisen, som inte bara är besinningslösa mördare ytan också förhärdade våldtäktsmän har våldtagit hundratusentals kvinnor under flera års tid. Miljontals människor har drivits på flykt undan den arabisk/muslimska våldtäktsmilisen som är regeringens förlängda arm i något som inte kan liknas vid annat än ett folkmord, där en part ensidigt och systematiskt avser att mörda ett helt folk. I bakgrunden hägrar Kina, som aktivt stödjer Sudans perversa regering i folkmordet. Kinesernas skäl till att älska folkmord är oklart, men det kan bero på att de vill ha olja från Sudan och att de, till skillnad från goda demokratier i väst, inte bryr sig om att de regeringar som levererar är onda och skurkaktiga.

Denna bild består av delar som var för sig är sanna, men som väljer att bortse från så många fakta att helheten blir falsk och vilseledande. Varför DN och Svenskan låter denna bild spridas och väljer att ge röst åt de opinionsbildare som förmedlar denna bild tydligast är oklart. Kanske har våra stockholmstidningar inte så bra koll på Afrika. Kanske är bilden de får av Mia Farrow och Liberala Ungdomsförbundet den enklaste att förmedla. Denna bild överensstämmer i varje fall i detalj med bilden som förmedlas av det amerikanska etablissemanget. Varför USA är så bekymrade om Sudan nu och inte på 90 talet är också det oklart, men att det skulle bero på att man inte visste att det fanns olja i Sudan på 90 talet kan inte uteslutas. Så låt mig reda ut ett par fakta som kan komplicera bilden av konflikten i Sudan.

1.År 2003 förklarade rebellgrupperna ?Rörelsen för rättvisa och jämlikhet? (JEM) och ?Den Sudanesiska befrielsearmen? (SLA) krig mot Sudans auktoritära regering i Khartoum.

2.Då regeringens militär är upptagen med att kväsa rebeller i Eritrea och andra operationer i södra Sudan, utrustas den paramilitära gruppen Janjawid. De får vapen och flygunderstöd i en utdragen kampanj mot rebellerna. Janjawidmilisen beter sig som paramilitärer gjort i länder som Colombia, Kongo, Guatemala och andra länder där ett gäng skurkar slår till mot en fiende med stark folklig förankring: man dödar, fördriver och våldtar befolkningen. By efter by bränns ned, en miljon människor drivs på flykt, kvinnor våldtas i tusental.

3. Den 5:e maj undertecknas ett fredsavtal mellan Khartoum och SLA, men JEM väljer att inte skriva under. Samtidigt splittras SLA och det utbryter stridigheter mellan dessa utbrytarmiliser och SLA och JEM. Samtidigt slutar regeringen betala Janjawidmilisen, så denna vänder sina vapen mot den reguljära armén samtidigt som de måste plundra fler byar för att försörja sig.

4.De flesta beväpnade grupperna, i dagsläget runt 50, har blivit stråtrövare som försörjer sig på att plundra civilbefolkningen och FN-konvojer. Kaoset har ökat flyktingkatastrofen ytterligare.

5.Situationen är inte halt olik utvecklingen i Somalia på 90-talet, där olika rebellgrupper förvandlats till lokala krigsherrar som skjuter på varandra. Skillnaden är att Sudans centralregering är fortfarande en stark part, och har nu skickat in armén för att slå ned på de olika fraktionerna. I korselden finns miljontals flyktingar i läger som är illa bevakade och illa utrustade. Samtidigt har den kinesiska pressen mot Sudan blivit större. Trots att man tidigare blockerat alla försök att ingripa har man nu tillåtit en FN styrka på plats.

Sammantaget är bilden långt mer komplex än vad man först tror, och skulden för den humanitära katastrof som Darfurkonflikten orsakat är långtifrån ensidig.

Slutligen kan man tillägga att stöd till oljerika diktaturer är en verksamhet som Kina inte är ensam om. Om USA hade varit importör av Sudans olja, hade de agerat precis som Kina gör idag, enda skillnaden är att det förmodligen inte stått någonting om konflikten i tidningarna och att Liberala ungdomsförbundet hittat någon annan katastrof att protestera över. Hur kan vi veta det? Jo detta är siffrorna på katastrofens omfattning (från wikipedia):

There are many casualty estimates, most concurring on a range within the hundreds of thousands. The United Nations (UN) estimates that the conflict has left as many as 200,000 dead from violence and disease.[5] Most non-governmental organizations use 200,000 to more than 400,000; the latter is a figure from the Coalition for International Justice that has since been cited by the UN. As many as 2.5 million are thought to have been displaced as of October 2006. [8]

För Irak ser siffrorna ut så här:(även här wikipedia.org)
Lancet survey 601,027 violent deaths out of 654,965 excess deaths. June 2006 Opinion Research Business survey 1,033,000 violent deaths as a result of the conflict. August 2007 As of 2007 more Iraqis have lost their homes and become refugees than the population of any other country. Over 3.9 million people, close to 16% of the Iraqi population, have become uprooted. Of these, around 2 million have fled Iraq and flooded other countries, and 1.9 million are estimated to be refugees inside Iraq.[120] Roughly 40 percent of Iraq’s middle class is believed to have fled, the U.N. said.

January 2008 update:
1,033,000 deaths Opinion Research Business published an update to the survey on 28 January 2008, based on additional work carried out in rural areas of Iraq. Some 600 additional interviews were undertaken and as a result of this the death estimate was revised to 1,033,000 with a given range of 946,000 to 1,120,000.[5]

Irakkriget har allåtså orsakat fler våldsamma dödsfall, fler onödiga dödsfall, fler flyktingar och fler allvarligt skadade än konflikten i Darfur. Visserligen är USA inte direkt skyldig till alla dödsfallen i Irak, men Sudans regering är inte heller direkt skyldig till alla de dödsfall som orsakats av klanmilisernas inbördes konflikter och plundringar av flyktinglägers knappa resurser. Den brottslighet och det egenmäktiga envälde för olika lokala krigsherrar som konflikterna har möjliggjort har i båda konflikterna många liv på sina samveten. Slutsats: vi bör inte fördöma Sudan mindre, men om Darfurkonflikten bör betecknas som ett folkmord, bör även Irakkriget betecknas som ett sådant. Och följaktligen bör vi fördöma den amerikanska administrationen lika hårt som vi fördömer Sudans autokratiska regim.

Källor:

http://www.opinion.co.uk/Newsroom_details.aspx?NewsId=88

http://www.economist.com/world/africa/displaystory.cfm?story_id=10853987

wikipedia.org

Publicerad onsdag, mars 26th, 2008 i Allmänt.

Vad tycker du?