Lägg ned försvaret!

Det råder idag politisk enighet om följande:

1.   Sverige bör ha ett territoriellt försvar som kan avskräcka aggressioner från främmande makt och som kan, om ?skiten träffar fläkten? bekämpa fienden.
2.   Sverige bör aktivt delta i internationella fredsbevarande insatser under FN-flagg.
3.   Försvaret bör uppfylla dessa uppgifter med så lite resurser som möjligt.

Problemet är att vårt försvar inte klarar den första uppgiften och är fruktansvärt dyrt. Problemet ligger i att försvarsindustrin tycks ha vetorätt över svensk försvarspolitik. En absurd andel av försvarsanslagen går till högteknologiska försvarssystem, jaktplan och luftvärnsrobotar. Istället borde dessa resurser gå till att rusta en massiv värnpliktsbaserad armé. Jag ska förklara varför. Det första och andra Irakkriget har visat att när det gäller konventionella krig så är det enkelt att se att störst vinner. USA: s moderna och väldisciplinerade armé krossade det republikanska gardet både i det senaste kriget och på 90-talet. Om en stormakt på ett liknande sätt anföll oss skulle vi sannolikt inte hålla ut mer än i ett par veckor. Våra fina JAS-plan skulle kämpa modigt, men sannolikt inte kunna besegra USA: s eller Rysslands flygvapen. Våra pansarregementen skulle slaktas på nolltid och vår flotta skulle sänkas tämligen snabbt av de attackubåtar stormakterna förfogar över. Kort sagt; ett modernt försvar baserat på attackflyg, flotta och pansar måste vara numerärt jämbördig med den angripande parten för att det ska göra någon skillnad. I ett konventionellt angrepp skulle en stormakt som USA, Ryssland eller Kina krossa oss omedelbart. Det enda sättet för en liten nation att visa motstånd är okonventionellt krig, det vill säga gerillakrig. Ett försvar som riktar in sig på gerillakrig är förmodligen det mest effektiva och billiga formen av försvar, vilket visat sig i Irak, Afghanistan, Somalia, Vietnam och många andra krigsskådeplatser. Problemet är att det kräver mycket folk, ett utbrett hemvärnsnätverk och en hög beredskapsgrad. Fördelen är att man får mycket försvar för pengarna. Ett annat problem som inte har belysts i tillräckligt hög grad är att det försvar vi har byggt upp tvingar oss att exportera stora mängder vapen. Detta eftersom de vapen vi behöver måste produceras i stora serier för att inte bli ekonomiska katastrofer. Denna vapenexport har visat sig vara etiskt problematisk. De skandaler som följt i dess spår svärtar ned Sveriges nationella anseende och korrumperar både oss själva och de regimer vi handlar med. Alltså bör vi stoppa alla nybeställningar av högteknologisk och dyr försvarsmateriel. Försvaret bör decentraliseras så att varje enhet ska kunna fungera helt autonomt. Värnplikten bör återinrättas och bör omfatta även kvinnor. Grundutbildningen ska bestå i grundläggande gerillastrategi, det vill säga sabotage, infiltration av främmande makts kontrollapparater (militärpolis), strid i urbana miljöer, bakhåll osv. På detta sätt skulle vi kunna både kunna ha en stark internationell närvaro och ett effektivt försvar i händelse av invasion. Dessutom skulle det bli billigare.

Publicerad tisdag, december 4th, 2007 i Allmänt.

Vad tycker du?