Skandaler är irrelevanta

I bevakningen av det amerikanska presidentvalet år 2000 diskuterades det i svenska medier att George W. Bush hade en långt högre ?öl-faktor? än hans utmanare, Al Gore. Enligt en opinionsundersökning ansåg fler amerikaner att Gore var mer kompetent än Bush, men långt fler skulle hellre ha druckit en öl med Bush än med Gore. Där Gore talade till folks förnuft med sina budgetplaner spelade Bush på känslor och förmedlade bilden av en hygglig kille som inte talade krångligt. Diskussionen kring ?öl-faktorn? år 2000 präglades av en nedlåtande attityd gentemot amerikaner. Men är vi så mycket mer rationella?

I dagarna löper olika ledande politiker gatlopp i medierna för sin tvivelaktiga moral. Men vad har egentligen ens privatmoral med ens förmåga att leda landet? Vid närmare eftertanke inser vi att det inte föreligger något som helst samband mellan dessa två aspekter av en politikers person. En mycket hygglig politiker kan vara totalt inkompetent och en mycket kompetent politiker kan vara genomrutten. De skandaler som radats upp i medierna den senaste veckan väcker tvivel om dessa politikers privatmoral. Men den är irrelevant för oss som väljare. Den är en angelägenhet för politikerna och Skatteverket, och möjligtvis för de som privat befattar sig med dem. Endast en valmanskår som sätter ?öl-faktorn? före den politiska kompetensen bryr sig om en EU-parlamentarikers fiffel.

Schenströms bristande omdöme är förvisso ett tecken på att hon inte var lämplig att ha det ansvar som hon tilldelats. Men de andra skandaler som vi sett i medierna är måhända relevanta för politikernas nära och kära, men för mig som väljare är de helt irrelevanta.

Mycket värre är istället den undersökning som publicerades i gårdagens SVD som visar att det kommer att bli 20% dyrare/kvadratmeter att bo i en hyresrätt än i en villa. Det är motbjudande ur ett fördelningspolitiskt perspektiv, där de fattiga får bekosta de rikas skattesänkningar. Att i strid mot alla rimliga föreställningar om rättvisa och en samlad kår av nationalekonomer ensidigt gynna de rikaste villaägarna på bekostnad av alla andra är för mig ett långt värre etiskt övertramp än alla de moderata skandalerna det senaste året.

Publicerad tisdag, november 6th, 2007 i Allmänt.

Vad tycker du?