Hugo Chavez och RCTV

Angående Hugo Chavez beslut att dra in sändningstillståndet för den populära tv-kanalen RCTV skriver Jörn Svensson i Flamman följande:

?Men ett mediaföretag får inte aktivt medverka i grov brottslig verksamhet.

Men det gjorde RCTV. Vid militärkuppen i Venezuela teg kanalen i det akuta skedet. Men sände inga nyheter om kuppen och om kidnappningen av presidenten. Man medverkade alltså aktivt, medvetet och planmässigt i försöket att omstörta landets demokratiska statsskick.

[…]

I Sverige är försök att omstörta statsskicket belagt med höga straff och räknas bland de svåraste brotten. I Venezuela slipper RCTV undan med att mista sändningstillståndet. Man har sin frihet att bilda ett nytt företag och ansöka igen. Sådan är demokratin?.

Svenssons text är utan tvekan tankeväckande, särskilt i ljuset av det i stort sett mycket negativa rapportering kring händelsen. Frågan är vad som hade hänt i Sverige eller i en ?ideal demokrati?, om läsaren tillåter mig jämföra Venezuela med en sådan.

Medverkan i en militärkupp är, så som Svenson mycket riktigt påpekar, ett brott som kan och bör bestraffas i varje rättsstat. Och utan tvekan finns indikationer på att RCTV var delaktig i den kuppen. Betraktat i ett historiskt-politiskt perspektiv är det förmodligen bortom allt rimligt tvivel att ledningen velat underlätta militärkuppen.

Men är det bortom allt rimligt tvivel att man aktivt medverkat i kuppen? Jag menar att det inte är det. Ett företag, även ett mäktigt mediaföretag, får sympatisera med en militärkupp, de får även välja vad man rapporterar. Det är en hårfin gräns här mellan att sympatisera och aktivt medverka. Men RCTV har blivit bestraffat utan att en rättegång har bortom allt rimligt tvivel fastställt att man faktiskt medverkat i kuppen. Och det tycks mig märkligt att, om det är så som Svensson påstår, att ledningen för RCTV medverkade i samförstånd med kuppmakarna, att de inte idag befinner sig bakom galler. Men om de verkligen är oskyldiga till anklagelsen är det utan tvekan ett övergrepp mot Venezuelas öppna samhälle.

Publicerad fredag, juni 1st, 2007 i Allmänt.

Vad tycker du?