Vem bör egentligen integreras?

Enligt den Gallup-underskning som DN rapporterade om idag har främlingsfientligheten en stark folklig förankring. De fyra uttalandena som de tillfrågade fått ta ställning till är:

”Det är invandrare som ska anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom.” Här svarar 49 procent av de tillfrågade att man instämmer helt eller delvis.

”Beviskraven i ärenden om flyktingstatus och uppehållstillstånd bör skärpas.” 40 procent instämmer.

”Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid.” 31 procent instämmer här.

”Utländska medborgare som inte kan försörja sig bör återvända till sitt hemland.” 12 procent instämmer helt eller delvis (DN).

Man kan föreställa sig att den som instämmer med det första påståendet är en sådan person som lär diskriminera en person med utländsk bakgrund om denne inte lever upp till hans/hennes idé av vad det innebär att vara välanpassad.

Den här undersökningen visar att det är inte skinnskallar eller extremister som utgör det stora samhällsproblemet, utan att det är den s.k vardagsrasismen som tar sig uttryck i att man inte anställer en överkvalificerad mörk person på grund av en svag brytning.

I regeringens ambitioner att skapa ett mer harmoniskt samhälle pekas personer med utländsk bakgrund ut som problemet. Varför talar Sabuni inte om att det är dags att integrera svenskarna i det nya Sverige? Det är knappast kontroversiellt att anta, i ljuset av ovan nämnda undersökning, att det är just den här sortens rasism som är huvudorsaken bakom segregationen och utanförskapet. Om man vill bekämpa detta får man börja med att integrera svenskarna.

Publicerad fredag, oktober 20th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?