Vilka bör få deltaga i beslutsprocessen?

I trängselskatteomröstningen kan (och bör) man ställa sig en relevant fråga: vilka bör inkluderas i beslutsprocessen? Ett enkelt svar är att alla som påverkas av ett beslut också ska få vara med att påverka beslutet. Det problematiska med detta svar är att det inte är uppenbart vilka som påverkas i tillräcklig bemärkelse för att få delta i beslutsprocessen. Man skulle kunna välja en mycket vid definition av ”påverkan” där vi ser den minimala påverkan som människor i Skåne riskerar som tillräcklig för att få deltaga i beslutsprocessen. Det andra alternativet är att säga att endast de människor som påverkas direkt, dvs. bilägare i Stockholms kommun, ska ha rätt att deltaga i omröstningen. Inget av dessa alternativ är önskvärt, då det förra inkluderar för många och det senare för få. Således är det ett genuint gränsdragningsproblem som infinner sig om man anser att endast de som påverkas ska vara med i beslutsfattande.

Problemet är att det inte finns några plausibla alternativ till denna föreställning. Alltså måste man stipulera ett antal mer eller mindre godtyckliga gränser som är enkla att överblicka för att avgöra huruvida någon har rätt att deltaga eller ej. Det optimala hade varit, i min mening, om hela Stockholms Län hade fått deltaga. Detta beslut berör nämligen hela länets invånare på ett direkt och påtagligt sätt, oavsett om de har bil eller ej. De pengar som ska tas ut berör länets pendlare, vilket kanske gynnar uppkomsten av lokala centra i kranskommunerna. Samtidigt berör det givetvis alla de som inte kan förlita sig på pendeltågens nycker och som därmed tvingas betala dyrt. Socialdemokraternas motargument som går ut på att peka på att även befolkningen i Uppsala och Mälardalen i så fall också borde få vara med i omröstningen visar på vaghetsproblemet. Likväl är det ett faktum att en större andel av Täbys, Sundbybergs och Lidingös invånare besöker Stockholms innerstad dagligen än Uppsala, Örebros och Västerås invånare.

Det näst bästa hade varit om endast Stockholms kommun hade haft en folkomröstning. Trängselskatten berör stockholmarna i större grad i genomsnitt än länsinvånarna i genomsnitt, även om det berör vissa länsinvånare mer än vissa invånare i Stockholms kommun. Buller, avgaser och cykelframkomlighet påverkar trots allt främst kommuninvånarna.

Situationen idag är klart suboptimal, där endast ett fåtal kranskommuner, alla med borgerlig majoritet, har en folkomröstning. I dessa kommuner finns det dessutom ingen egentlig kampanj för JA-sidan. Detta gör att de sammanlagda rösterna från alla kommuner i Stockholms län som har en omröstning inte kommer att visa någonting om folkviljan.

Så hur bör riksdagen förhålla sig till resultatet? Om de respekterar principen om att deltagandet i beslutsprocessen och den makt man är berättigad till bör ses i proportion till den påverkan man riskerar av ett eventuellt beslut, så borde man väga varje Stockholmares röst åtminstone dubbelt så tung som varje länsmedborgares röst. Dessutom bör riksdagen räkna som om resultatet var 50-50 i varje kommun som inte röstade. Alltså bör även deras ”röster” vägas in i beräkningen.

Publicerad fredag, september 15th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?