De gamla och makten

Jag läste precis en mycket intressant undersökning som utförts av tidningen Tromb. Resultatet är skakande:

*Av landets 12766 ledamöter i kommunfullmäktige är endast 3,8 % under 30 år. Däremot är 7963 av ledamöena, eller 62,4 %, över 50 år.

*I landets kummunstyrelser ser det än värre ut. Här är andelen unga politiker förfärande låga 2 %. Andelen gamla är hela 66 %.

*Femtioplussare har alltså en 2/3 majoritet i landets kommunstyrelser.

Detta kan vara en förklaring till varför det råder brist på bostäder för ungdomar och studenter i mer än hälften av landets kommuner; men även en förklaring till varför kommuner och landsting i så liten grad satsar på ungdomspsykiatrin.

http://tromb.net/pdf/kommunlistan2.pdf

Publicerad onsdag, augusti 23rd, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?