Alliansens valmanifest

Alliansens förvånansvärt återhållsamma valmanifest var en seger för Fredrik Reinfeldt och hans partis fokusering på arbete. Centern fick ge vika på ungdomsavtalen och det talades nästan inget om integrations- eller kriminalpolitik. Fastighetsskatten hamnade i bakgrunden och utspelet att nivån på taxeringsvärdet skulle frysas på detta års nivå och inte 2055 visar att även här har Moderatledaren fått sin vilja igenom.

Det enda som inte var i Reindefeldts linje var den förvånansvärt stora satsningen på miljöområdet. Det verkar som om Perssons fokus på frågan har tvingat fram ett borgerligt engagemang även här.

Min undran är om inte dessa jobbsatsningar riskerar att få igång en inflationsspiral genom att en överhettad arbetsmarknad leder till allt högre löneökningar. Risken för att skattesänkningar på inkomst och bostäder i samband med effektiva stimulansåtgärder för arbete kan driva ekonomin till överhettning väldigt snabbtär överhängande. De ränteökningar som följer av en sådan politik kan riskera att slå mycket hårt mot en befolkning som redan är på tok för belånad.

Traditionellt har ju borgerlig politik handlat om att genom sänkt A-kassa, bostadsbidrag och sämre anställningsskydd få ned löneanspråken för att på så sätt kunna sänka arbetslösheten utan att lönerna drivs upp. Men dessa förslag saknas i stort sett i Alliansens förslag. Det enda i manifestet som skulle kunna dämpa en lönedriven inflationsspiral är en satsning på arbetskraftsinvandring och s.k ”green-card” system.

Vad gäller tandvårdsreformen så kan man konstatera att där Perssons satsning riktar sig mot unga med knappa resurser, så riktar sig Alliansen främst till äldre. De som kommer att dra nytta av högkostnadsskyddet är framförallt äldre som behöver göra omfattande och kostsamma ingrepp, inte ungdomar som i dagsläget knappt har råd med en undersökning.

Även om man inte kan begära att Alliansen ska komma överenns i alla frågor så skulle det onekligen vara intressant att veta vad den slutgiltiga uppgörelsen i familjepolitiken blir. Här är ju KDs linje i kollision med Folkpartiets liberala linje. Samtidigt så kan man redan räkna ut att det inte kommer bli något av vårdnadsbidraget under nästa mandatperiod. En sådan stor kostnadspost finns det helt enkelt inte plats för.

Publicerad onsdag, augusti 23rd, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?