Småpartier behövs i en demokrati

Vi ser en trend i den politiska utvecklingen som är oroande. Alltfler politiska partier anlitar pr-byråer, har retorikexperter bakom varje uttalande och gör noggranna opinionsundersökningar inför olika politiska utspel. Politiken handlar inte längre om att mobilisera en opinion, utan snarare att pejla den och manipulera den till sina egna syftten. Partierna har helt enkelt blivit för smarta för politiken. Detta är ett demokratiskt problem där vi närmar oss den amerikanska modellen där valkampanjer är detaljregisserade jippon där media och opinion manipuleras. Jag tror att en lösning är att ge mer plats åt småpartierna, både i media och i den politiska arenan. Idag avfärdas småpartierna som populistiska och oseriösa, men i själva verket är det enda som skiljer dessa partier från de etablerade partierna är att de små saknar de resurser som de stora har för att få sitt budskap att se seriöst ut.

Småpartierna behövs för att vitalisera politiken och föra in nya frågor på den politiska dagordningen. Precis som (kd) kan ta del av äran att man nu (i någon mån) diskuterar etik har vi (mp) att tacka för att miljöfrågorna fick genomslag i partiernas dagordning. Feministisk intiativ fick (s) att bilda feministas och Göran Persson att kalla sig för feminist, om än så före ”Könskriget”. Småpartierna är också viktiga för att de kan påminna folk att vi faktiskt lever i en demokrati och inte i en politiker-aristokrati. Vem som helst ska kunna starta ett parti och kunna tas på allvar för det.

Publicerad torsdag, juli 27th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?