Lösningen på Piratproblemet: ett statligt MP3-bibliotek

Parterna i fildelningsdebatten tycks vara ljusår från varandra. Ingen kompromiss verkar tänkbar: bredbandsskatten tillbakavisades av alla parter omedelbart. Min lösning på problemet är att inrätta ett digitalt MP3-bibliotek.

Tanken är att staten inrättar en ny myndighet som har en hemsida där all musik finns samlad. Arkivet ska vara lätt att söka igenom och lätt att bläddra i och hantera för besökare. Här kan man inspireras av t ex ITunes användarvänlighet. Tanken är att för varje låt som man laddar ned till sin dator ska en viss mängd pengar överföras till artistens konto. Inga stora pengar, det skulle räcka med ett par öre, i likhet med den summa som en svensk författare idag får av staten för varje gång hans/hennes bok lånas på ett bibliotek.

Vidare blir det artistens skyldighet att anmäla hos denna myndighet att han/hon har producerat en viss låt som finns i musikarkivet. Aristen får också bevisa detta för myndigheten.

För att förhindra att folk från andra länder laddar ned låtar för våra skattepengar så måste det finnas ett krav på att logga in på hemsidan. Detta kan man lämpligen göra med sitt personnummer och namn. En del av kostnaderna av utbetalningar till artister skulle kunna betalas med annonsintäkter.

På liknande sätt skulle en filmproducent få betalt för den film han/hon bekostat.

Publicerad onsdag, juli 5th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?