Trygg sjukvård?

Jag läste Socialdemokraternas rapport ”Trygg sjukvård” och kan konstatera att det innehåller allt som man kan vänta sig av Socialdemokraterna. Satsningar på unga, gamla, kvinnor och barn. Massor av pengar ska tillföras på olika områden. Vad som slog mig dock är att den totalt saknar Socialdemokratiska ståndpunkter inom brännande vårdetiska frågor.

(s) säger inget om följande:

– Ska abort förbjudas tidigare under graviditeten, när man nu kan rädda sex månader gamla barn?
– Hur ställer man sig till att prioriteringsreglerna ger alldeles för mycket utrymme för läkares godtycke?
– Hur ställer man sig till dödshjälp, assisterat självmord och så kallad ”terminal sedering” (slutgiltig nedsövning).
– Hur man ställer sig till att skillnaderna är så stora mellan hur mycket det kostar och när man tillåts utföra assisterad befruktning mellan olika landsting?
– Hur ställer man sig till stamcellsforskning, forskning inom gendoping och forskning på ”överblivna” embryon?
– Hur ställer man sig till att det har skett en substantiell liberalisering inom embrional scanning, som nu möjliggör att man kan kartlägga fosters genom och ”abortera” sjuka foster innan de förts in i livmodern?
-Hur förhåler man sig till begreppet ”handikappad”? Vissa intressegrupper bland de döva vill inte stämplas som handikappade. IRIS, de infertilas riksförbund, vill å andra sidan att staten erkänner deras tillstånd som ett handikapp.

Som det ser ut nu presenterar man ett sockrad rapport där mana regnar från himlen och man undviker alla kontroversiella frågor som den följande riksdagsmajoriteten måste hantera.

Publicerad torsdag, juni 22nd, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?