Om Vänsterpartiets EU-utspel

Lars Ohlys radikalisering av Vänsterpartiets profil, tillsammans med Göran Perssons tydliga flört med vänsterväljare har försatt Ohly i en besvärlig situation. Vänsterpartiet vinner ju röster på att framställa sig som socialdemokratiska väljare vill att Socialdemokratin ska vara. Därför kunde Schyman, som vägrade att kalla sig för kommunist, inkassera missnöjda (s)- röster i valet -98. Därför flydde många röster från (v) efter ”kommunistdebatten” förra året. Vänsterpartiet har dessutom i sina utspel varit alldeles för radikala och gett intrycket av att de inte riktigt vet vad de håller på med. Löftet om 200 000 nya jobb i offentlig sektor uppfattades av många som alltför orealistiskt/ för radikalt. Person har dessutom på ett mycket skickligt sätt manövrerat ut (v) genom att tala som ”en riktig sosse”, samtidigt som hans regering har kunnat fortsätta ta åt sig äran för högkonjunkturen, något som hållit medelklassen nöjd.

Ohly har dock ett ess i skjortärmen: EU-frågan. Även om Persson har börjat låta mer skeptisk på sistone så vet de flesta väljarna var (s) står i frågan: man är för EU. I kontrast till detta så är majoriteten av de som röstar på (s) mot EU. Detta vet Ohly, och det är dessa väljare han talar till när han säger att han eventuellt kommer att kräva en folkomröstning i frågan. Detta är dock ett farligt spel för Ohly: med sådana krav blir man inte insläppt i en Sosseregering. Det värsta som kan hända för Ohly är att EU-frågan faktiskt blir en valfråga. Om detta skulle ske skulle Persson se sig tvungen att återta initiativet genom att attackera Ohly. Detta är farligt, eftersom deras väljare gärna vill att (s) och (v) ska hålla sams. Resultatet kan bli apati bland väljarna, särskilt som de inte längre ser hotet från ”Högerspöket” lika tydligt. Kannibalism i vänsterblocket är en lika farlig strategi som i högerbocket.

Se: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=552038&previousRenderType=1

Publicerad onsdag, juni 14th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?