Filstokk- en filosofisk festival

Filstokk är Nordens största filosofiska festival som arrangeras av Filosofiska Föreningen vid Stockholms universitet, där jag är aktiv styrelsemedlem. Nästa helg, alltså den 2:a och 3:e juni kommer massor av föredrag att varvas med filosofiska aktviteter på Gula Villan.

Jag kommer att tala om min magisteruppsats ”Democracy, Equaity and Justice”, alltså om hur jämlikhetsbgreppet hänger ihop med demokratins ideal.

Andra talare är Alp Öktem, lärare vid SU, som kommer att tala om vetenskapsfilosofins tillämpningar.

Vilka band det blir är inte klart, men Elenette, ett syntband som gästade oss förra året har anmält intresse.

Alla som har ett Studentkort alternativt är medlemmar i Filosofiska Föreningen (man kan bli medlem i dörren och det är gratis) är välkomna!

Publicerad måndag, maj 22nd, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?