Nationella identiteter

Varje administrativ enhet måste ha ett samlande kitt för att de människor som ska fatta gemensamma beslut ska kunna enas och känna samhörighet med varandra. Detta kitt kan vara en gemensam religion, (som Osmanska riket), en gemensam historia (Indien), en gemensam etnisk grupp (Israel) eller en gemensam ideologi (USA & Sovjetunionen). Problemet med varje identitetsskapande kitt är att den är till sin natur auktoritativ och uteslutande. Dess uppgift är ju, trots allt, att definiera ”oss” i förhållande till ”de andra”. Som sådan skapar den möjlighet för solidaritet inom gruppen på bekostnad av bristande solidaritet med de utanför densamma.

I de mänskliga samhällens utveckling har vi gått från att ursprungligen bara omfatta den egna stammen i den grupp man väljer att solidarisera sig med till nationen. Detta är en fantastisk utveckling, men att stanna där är att stanna för tidigt. För världen är full av människor (och djur) som förtjänar vår solidaritet lika mycket som våra landsmän. Jag tror på kosmopolitanismen, en idé om att alla människor en dag ska enas under en global stat, och där solidaritet till en Sydafrikan, en Thailändare och en Chilenare inte känns mer främmande än solidaritet till en Boråsare eller en Skåning. Nationen är ett faktum, men trots allt är den en parentes i historien. Nationer uppstår, nybildas och uppgår i unioner. Till slut är de bara minnen i historieböcker. Sverige är, tror jag, inget undantag. Det ”Svenska” som nationalister säger sig försvara är i själva verket inte en statisk uppsättning sedvänjor och förhållanden, utan en ständigt föränderlig och godtycklig härva av aspekter.

Idag är Muhammed det vanligaste pojknamnet i Malmös förskolor. Vem kan påstå att Muhammed inte är ett svenskt namn? Islam är en religion som utövas av hundratusentals svenskar. Vem kan påstå att Islam inte är en svensk religion? Svenskarna har var sin historia att berätta. Vissa av dem berättar om inbördeskrig, flykt och förföljelser i andra länder. Vem kan säga att dessa berättelser inte tillhör Sveriges historia? Jag menar att i det ögonblick vi säger att vi bör anpassa invandrare till ”Svenskheten” så har man bestämt sig för att ”Svenskheten” inte redan inkluderar dessa, och jag tror att det är en felaktig bild.

Jag är svensk. Jag heter Karim Jebari, jag gillar vitlök, jag talar spanska, jag har aldrig ätit surströmming, jag har en stor arabnäsa, min pappa tittar på Al-Jazeera; jag är svensk. För Svenskhet innebär inte att de som inte äter surströmming men gillar vitlök, eller de som är muslimer men inte lutheraner, eller de som talar arabiska men inte svenska, eller de som gillar bollywoodfilmer men inte Persbrandt, inte är svenskar. Och jag tror att de som påstår motsatsen, de som säger det här är Svenskhet, du får vara med om du vill, men då måste du ge avkall på din religion, din kultur, ditt språk, din mat, din humor och din identitet; att de har fel.

Jag tror att de har fel därför att de tror att bara för att det finns vissa sedvänjor som utövas av majoriteten av en befolkning så innebär detta att sedvänjorna borde utövas av alla. De har fel därför att de tror att ett homogent samhälle är starkare än ett heterogent. De har fel därför de tycker sig kunna utröna en kategori människor, som de kallar ett folk, vars kännetecken måste förändras inifrån. Alla dessa premisser är felaktiga, och vid närmare eftertanke är de felaktiga därför att begreppen ”folk”, ”kultur”, ”språk”, ”tradition” och ”historia” alla systematiskt vilseledande i sin fantastiska mångtydighet och sitt mystiska dunkel. Kanske är det just därför som vi är så benägna att använda oss av dem.

En artikel i City där jag uttalar mig om nationalism:
http://www.city.se/ArticlePages/200506/05/20050605122900_473/20050605122900_473.

Tidigare blogginlägg i ämnet:
http://politiskfilosofi.blogg.se/2005/july/gur-och-strukturell-diskriminering.html
http://politiskfilosofi.blogg.se/2005/june/problem-med-nationalismen.html
http://politiskfilosofi.blogg.se/2005/june/vill-vi-ha-en-assimilationistisk-nationalism.html

Publicerad torsdag, maj 18th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?