Bostadspolitik

Följande är mina egna åsikter, inte partiets (än): bostadsmarknaden kan göras mer flexibel genom att höja fastighetsskatten på villor och införa en fastighetsskatt på bostadsrätter. Detta kommer att innbebära att färre kommer att ha råd att bo i bostadsrätter/villor, vilket kommer sänka efterfrågan och öka utbudet, vilket kommer leda till en successiv sänkning av priserna. Detta kommer att göra att folk är mer benägna att flytta oftare, i den mån som värdet på deras villor/bostadsrätter ökar. I dagens debatt lyfts några stackars pensionärer som ”tvingas bort från hus och hem”. Men ingen tycks komma ihåg att dess ”stackare” ”tvingas” bort eftersom deras hus har ökat i värde med miljoner. Dessa människor har blivit miljonärer. Samtidigt nämns det sällan i den debatten att ungdomar inte sällan får finna sig i att flytta flera gånger per år (!). Det är i själva verket ganska självklart att en person inte har självklar rätt att bo ensam i en villa när det råder sådan bostadsbrist i Stockholm. Med detta menar jag att om man nu vill ta sig en sådan lyx, så får man vara beredd på att betala för den. Och att man bott länge på ett ställe är snarare man ska vara tacksam över, inte något som är ett argument för att man ska slippa betala för sig.

Den ökade fastighetsskatten måste kombineras med tre andra åtgärder. Dels måste staden slopa rätten att överklaga för grannar. Överklaganden försenar byggen med flera år och gör dem väsentligt dyrare i onödan. Inte sällan överklagar just villaföreningar när man bygger hyreshus i deras närhet. Alla är överenns om att det måste byggas mer, men ingen vill att man bygger i deras närhet. Argumenten som förs fram är ofta väldigt egoistiska. Man vill helt enkelt inte att det byggs i ens närhet därför att det råkar vara i ens närhet. Idag har myndigheter rätt att överklaga byggen. Även om jag ibland tycker att de är alldeles för klåfingriga så är de i varje fall mer opartiska än prospektiva grannar. Dessa myndigheter bör få vara de enda som har rätt att överklaga.

Dels måste vi införa marknadshyror. Det skulle göra det mer lönsamt att bygga i innerstaden, och skulle få bort problemet med den svarta bostadsmarknaden. Detta problem grundas i att hyresrätter är undervärderade idag. När priset på en vara hålls på ett artificiellt sätt nere leder det till att svarta marknader uppstår. Detta är något av en ekonomisk naturlag. Tanken på en diversifierad innerstad är förvisso god, men sättet man försöker upprätthålla den på är problematisk. Vi borde istället satsa på ett mer jämlikt samhälle, med hjälp av transfereringar av olkia slag.

Stadens och statens bostadsbolag måste dessutom gå in och bygga ett nytt miljonprogram i Stockholm. Bostäder måste byggas i massiv skala, inte som satelliter till Stockholm, utan som naturliga, integrerade stadsdelar i staden. Detta skulle leda till att vi fick en naturlig s.k ”gentrification-effekt” dvs, områden i stadens utkant, som inte anses vara attraktiva, och är därmed billiga, drar till sig ungdomar och kreativa människor och blir därför attraktiva.

Men då måste bostäderna som byggs vara billiga bostäder i billiga material. Man skulle kunna ge i uppdrag åt Sveriges alla nyutexaminerade arkitektstudenter att rita ett eget hus som koordineras av en arkitektfirma. Detta skulle bli billigt och ge Stockholm massor av internationell uppmärksamhet. Hela stadsdelar med experimentell och billig arkitektur skulle säkerligen behövas för att få Stockholm att bli mer dynamisk.

Publicerad söndag, maj 7th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?