Ett nytt parti

I helgen hade Ungdoms- och studentpartiet sitt första årsmöte. Vi kommer att kandidera till Stockholms kommun- och landstingfullmäktige. Våra viktigaste frågor är, i dagsläget, studentrabatt på SL-kortet, billigare studentbostäder och en omprioritering av sjukvårdsresurser till psykiatrin.

Vi har inte klubbat partiprogrammet än, det är under konstrukion. Men följande gäller:
:

*Vi förnekar att vi tillhör ett särskilt block, vi avser att representera ungdomars intressen gentemot de etablerade.

*Vi är ett Stockholmsbaserat parti och avser att ta strid mot utarmningen av vår vackra huvudstad.

*Vi är motsåndare till en rigid bostads- och arbetsmarknad, då den i första hand gynnar de etablerade generationerna.

Partiprogrammet kommer att läggas upp inom kort på: http://ungdomsochstudentpartiet.se/

Publicerad tisdag, april 25th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?