Om objektivism

Om ett moraliskt omdöme är ett objektivt sådant så innebär det att om det omdömet är sant, så är det sant inte beroende på några åsikter, kulturella eller evolutionära aspekter hos vårt medvetande eller ens beroende på att människor eller levande organismer existerar. Objektivism om moral säger att moraliska omdömen refererar till moraliska sakförhållanden som är abstrakta, inte helt olikt från matematiska sakförhållanden. Etisk objektivism är en kontroversiell teori, som ännu inte har kunnat bekräftas. Men jag tror att de är en sann teori. Argumenten är dessa:

1) När vi fäller värdeomdömen så har de satser som brukar en grammatisk form som är identisk med den form som vi använder när vi refererar till att ting har faktiska egenskaper. alltså: "X är gott" är identiskt med "X är röd". Eftersom satsen "X är röd" inte verkar vara en subjektiv utsaga om mitt mentala tillstånd eller mina preferenser bör vi anta att "X är gott" inte heller är en sådan utsaga.

2) Vi har en stark intuition av att vissa handlingar är moraliskt klandervärda, inte för att vi tycker illa om dem, men för att de har en specifik moralisk egenskap av att vara onda. Att säga att vi anser att en handling är klandervärd för att vi tycker illa om den tycks missförstå vårt sätt att tänka kring rätt och fel. Vi tenderar snarare att tycka illa om handlingar därför att vi inser att de är moraliskt klandervärda.

3) Om subjektivismen vore sann, skulle vi inte kritisera brittiska slavhandlare för deras korrupta moral. Om vi sa, det där är fel, skulle de kunna svara, ja det är din åsikt. Detta känns helt klart otillfredsställande. Vi vill kunna säga att det är mer än bara vår åsikt att det är fel att kidnappa människor, kedja fast dem i båtar, våldta dem, tortera dem för nöjes skull, tvinga dem att bo som hundar och låta dem arbeta ihjäl sig på bommuslfält. Det är fel och vi har en korrekt uppfattning om detta. Det hade inte de som blev rika på slavhandeln. De tänkte fel och de handlade fel. och de var inte, vare sig rationellt eller moraliskt berättigade att ha åsikten att det är ok att syssla med slavhandel.

En person som är relativist kan inte göra detta påstående. Det tror jag är en fundamental svaghet hos relativismen.

Publicerad fredag, februari 17th, 2006 i Allmänt.

Vad tycker du?