Våldtäkter och DNA-register

Enligt Svenska Dagbladet har 27 överfallsvåldtäkter anmälts i Stockholm i år. Av dessa har ett lösts av polisen. Antalet överfallsvåldtäkter är, trots krigsrubriker på löpsedlarna, ändå relativt få. De flesta våldtäkterna sker i hemmen av för offret välbekanta förbrytare. Det stora problemet med överfallsvåldtäkter är den rädsla de skapar hos kvinnor. Här är medierna delvis medskyldiga med sin vårdslösa och hysteriska rapportering. Just på grund av den rädsla som många kvinnor upplever är det angeläget att ta våldtäkterna på allvar. Att polisen endast lyckas lösa ett av 27 våldtäkter sänder ut signalen att myndigheterna inte bryr sig. Jag tror inte att så är fallet. Det är helt enkelt svårt att finna gärningsmän när han är helt okänd för offret. Om vittnen saknas är det så gott som omöjligt att lösa brottet. Vad som krävs är nytt tänk kring användandet av befintlig teknik.

Redan idag är det möjligt att ta DNA-prover på ett snabbt och tillförlitligt sätt. I England används tekniken ofta. Här registreras personer som inte ens har delgivits misstanke om brott. Det räcker med att ha gripits av polisen. Detta har lett till att många brott, som tidigare varit ”omöjliga”, kunnat lösas. Problemet är, anser jag, det rättsvidriga i att registrera personer som grips av polisen, trots att de inte begått brott. Samtidigt skulle en mer restriktiv registrering inte leda till några betydande genombrott i brottlösningsstatistiken. Dagens användning är inte tillräcklig. Min idé är att upprätta ett nationellt DNA-register där samtliga svenskar finns. Tanken är att ingen ska då känna sig som utpekad som potentiell brottsling. Det skulle kosta en del, javisst. Samtidigt tror jag att kostnaden skulle på sikt minska på grund av minskade utredningskostnader, färre brott och därmed lägre kostnader för samhället i forma av rättegångar, fängelser osv. Vad gäller skyddet av den personliga identiteten skulle uppgifterna om var och ens DNA-prov vara högst konfidentiella och endast hanteras av polisen. 

Ett nationellt DNA-register skulle leda till att vissa brott, som överfallsvåldtäkter skulle kunna lösas i de flesta fallen, då brottslingen svårligen kan undvika att lämna genetiskt material hos offret. Vissa andra brott skulle inte påverkas nämnvärt. Men jag tror att färre våldtäktsmän skulle våga angripa kvinnor. Och fler kvinnor skulle kännas sig trygga att gå hem sena kvällar. Den vinsten kan väga upp det ringa obehag som det kan vara att lämna ifrån sig sitt DNA.

Publicerad fredag, november 4th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?