Vad visar Irans diplomati?

Igår onsdag valde Irans ledning att kalla hem sina ambassadörer från London, Paris och Berlin och Geneve. Gemensamt för dessa var att de varit ledande i världssamfundets förhandlingar kring Irans eventuella kärnvapenprogram. Gemensamt för de ambassader i EUs tre viktigaste maktcentra är att de läxats upp ordentligt av dessa länders respektive regeringar för Irans uttalad om att Israel borde utplånas. Att Iran gör en diplomatisk markering av denna dignitet är anmärkningsvärt.

Många av de andra staterna som brännmärkts som skurkstater av USA har valt, efter förödelsen i Irak, att försöka minska spänningarna mellan dem och Västvärlden. Libyen har helt skrotat sitt kärnvapenprogram och betalat skadestånd till de drabbades anhöriga i Lockerbie-affären. Syrien har lättat på sitt inflytande i Libanon. Iran verkar dock ha gått helt motsatt väg med sina skarpa uttalanden, konsekventa ovilja att kompromissa i förhandlingar om kärnvapen och nu med denna diplomatiska markering. Om vi antar att deras beteende inte är irrationellt så uppstår frågan naturligt: vad har Iran i kikaren? Två alternativ ter sig troliga (a) Iran bluffar om att de redan besitter kärnvapen och/eller starkt diplomatiskt stöd så att de därmed utger sig för att vara mycket starkare än vad de är. Eller (b) de bluffar inte. 

Av dessa alternativ är (b) troligast, anser jag. Varför? Därför att om Iran bluffade så skulle de riskera oerhört mycket, om USA och Israel valde att syna bluffen. Detta kort är alldeles för riskabelt att spela ut nu, när situationen inte är akut för Iran. Det verkar som om även om frågan om ekonomiska sanktioner mot Iran kommer upp i säkerhetsrådet, vilket inte är så troligt, så kommer Ryssland eller Kina att lägga in sitt veto. Alltså behöver inte Iran vara så oroliga för att detta kommer att ske. Ett militärt anfall från USA är inte heller troligt, med tanke på den amerikanska krigströttheten i opinionen. Ett amerikanskt krig mot Iran skulle bli, med eller utan iranska kärnvapen, oerhört mycket mer kostsamt och utdraget än kriget mot Irak.  

Alltså verkar det som om situationen inte är tillräckligt trängd för Iran för att de ska ta en sådan risk att bluffa om kärnvapen när de saknar dem. Konsekvenserna av en sådan bluff kan vara att USA Israel bombar forskningsanläggningar i Iran och att dessa bombningar urartar i ett öppet krig. Iran skulle ha, om de saknade kärnvapen, inga utskikter att vinna ett sådant krig. Alltså skulle konsekvenserna av att bluffa om kärnvapen kunna bli förödande för  Iran. 

Givet att vi antar att Irans presidents uttalande var ett avsiktligt steg i en en ny utrikespolitisk diplomatisk strategi så bör vi betrakta Iran som en stat som redan idag har de nukleära muskler som krävs för att vara så kaxig i den situationen där Iran befinner sig idag. 

Publicerad torsdag, november 3rd, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?