Är terrorn över?

På DNs hemsida kan man idag läsa att ”över trettio år av blod, terror och våld  är över”, eftersom IRA, den Irländska Republikanska Armén har lämnat in de sista av sina vapen. Om man inte läser noggrant eller känner till den historiska bakgrunden kan man lätt tro att kriget i Nordirland var ett krig mellan en demokrati, Storbritannien och en fanatisk, katolsk terrorgrupp. Vad som inte förtäljs lika noga är den protestantiska terrorns återgång till våldet. 

UVF, Ulster Volunteer Force är en organisation som orsakat över fyrahundra mord och de har i dagarna beslutat sig för att återuppta den väpnade kampen. Nyligen ledde de en parad som urartade i upplopp och stridigheter mot polisen då de ville paradera genom ett katolskt område, men förvägrades detta av myndigheterna.

De har också, enligt BBC, nyligen anklagats för fyra mord på en konkurrerande nationalistisk terrororganisation. Terrorn är alltså långt ifrån över, och många katoliker fruktar att nu när IRA, som ofta fungerat som lokal polisstyrka i katolska områden, har avväpnats ska de bli ett lätt byte för protestantiska huliganer och terrorister.

Förvisso var avväpning ett steg i rätt riktning; men nu bör myndigheterna och omvärlden rikta sina blickar mot protestantiska terrororganisationer och kräva att även de ska lämna in sina vapen för att främja freden. IRA och Sinn Fein har gjort sitt drag, nu är det upp till de Brittiska myndigheterna att visa att de menar allvar med sina fredsambitioner.

läs mer på:

Nyhetsartiklar från DN och BBC. Notera hur mycket de skriver om protestantiska terrororganisationer och vilka problem de kan orsaka för fredsprocessen.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=466615

http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/4283444.stm

 

Lite info om UVF:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ulster_Volunteer_Forc

En nyhetsartikel om att UVF överger vapenvilan:

http://news.bbc.co.uk/1/hi/northern_ireland/4243652.stm

Publicerad måndag, september 26th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?