Vad hände med rättvisan, Bodström?

Regeringen fortsätter ned på den populistiska hala slänten idag genom att föreslå att brottsoffer och anhöriga ska få mer makt om när livstidsdömda ska få nåd av en domstol. Frågan är, i ljuset av de senaste årens allt hårdare rättsklimat, var vi slutar? I Kina direktsänds avrättningar som även hålls på allmänna platser. Är detta ett realistiskt framtidsscenario? Jag tror att fernissan av medmänsklighet och storsinthet som civilisationen lyckas pränta in i oss är tunnare än vad vi vill tro. Det räcker med att samhället får en aning mer fattigdom, arbetslöshet och brottslighet för att folket ska kräva nya och hårdare straff av sina politiker.
                     
En anhörig har givetvis rätt, menar jag, att låta sin röst höras och i en rättegång beskriva sin sorg och vanmakt. Men det är få, och jag skulle inte vilja inräkna mig själv i den kategorin, som kan när de är i oerhörd chock och vrede över sin nästas bortgång fatta ett rättvist och rimligt beslut. Om någon mördade min bror skulle jag helst vilja ha mördarens huvud på en påle någonstans, men jag inser ju att vi lever i ett rättsamhälle där vi inte utmäter straff för att hämnas, utan för att skapa respekt och aktning för lagen och för att genom vård och förebyggande åtgärder minska brottsligheten och det lidande det medför. Det lidande som en brottsling utsätts för kan aldrig göra handlingen ogjord, och inte heller bidrar den till att skapa ett bättre samhälle. Snarare leder den till en brutalisering av samhället.
 
Min lärare sa en gång att om vi hade dödsstraff för felparkering så skulle visserligen få felparkera men om man gjorde det, så skulle man vara beredd att skjuta en lapplisa. Dödsstraff leder ofelbart, som detta något tillspetsade exempel visar, till ett hårdare och mer inhumant samhälle.
 
Den rätt som en anhörig har att visa sin vrede i ord i en rättegång bör dock, menar jag inte utsträckas till att påverka en domares beslut över vilket straff den dömde ska få. Den affekt som brottsoffret eller de anhöriga bär på fördunklar helt enkelt deras sinne för rättvisa till den grad att vi inte kan längre tala om modern rättvisa. Vi måste, det är jag övertygad om, värja oss mot de primitiva begären efter hämnd som förespråkas av de amerikanska så kallade rättssystemet.

Publicerad onsdag, september 7th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?