Matematik borde inte vara ett kärnämne i gymnasieskolan

I dagarna talas det mycket om matematik och ungdomars bristande förmåga i detta ämne. Förklaringarna till detta är många: förslappning och brist på disciplin brukar anges som några.

Utan tvekan är det problematiskt att elever inte har studiero i våra skolor, om de förhåller sig på det viset som det utmålas i media. Men om man glömmer bort vad matematikutbildningen innehåller så riskerar man att göra en katastrofal felbedömning av vilka åtgärder som är lämpliga.

Matematiken på gymnasiet är idag en abstrakt teoretisk kurs som har ringa nytta i vardagslivet. Vem kan erinra sig när de senaste använde sig av en andragradsekvation eller tiopotenser när de gjort en inköpslista? Hur brukligt är trigonometri och parabler i vanligt folks vardag? Likväl tvingas ungdomar att lära sig dessa kunskaper, även om de aldrig kommer att komma i närheten till en teknisk högskola.

Det är inte bara absurt, utan också förnedrande för de ungdomar som saknar den intellektuella och mognadsmässiga kapaciteten för att tillägna sig åt matematik. Konsekvenserna blir också att de elever som har lätt för matematik och som har en framtid som i universitetet där de kommer att få nytta av sina kunskaper sinkas av sina långsammare klasskamrater. Att det inte är ”coolt” att vara bra på matte beror delvis på att de elever som inte förmår prestera i detta ämne är de som får sätta kriterierna för statusmarkörerna.

Vad man bör göra är att: 

1) Göra matematik endast till ett kärnämne inom naturvetarprogrammet .

2) Införa en repetitionskurs i matematik som kärnämne på gymnasiet där eleverna får repetera och känna sig säkra på de fyra räknesätten, procent, bråk och enklare tabeller. Denna kurs ska kunna ”tentats av” för att slippas helt och hållet.

3) Införa en speciell matematikkurs för samhällsprogrammet: ekonomi- och samhällsstudenter ska lära sig främst statistik och tabellära, humanister bör gå en kortare kurs i logik och argumentationsanalys.

Genom att differentiera matematikämnet så att det passar de olika programmen bättre kan man:

1) Öka specialisering på en tidigare nivå, vilket förbättrar elevens motivation och känsla för sin inriktning.

2) Öka naturvetarnas kunskaper i matematik.

3) Minska den dagliga förnedring som många elever från yrkesförberedande program helt i onödan utsätts för.

 

Publicerad onsdag, augusti 24th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?