Vad bör göras med de hemlösa?

I dagarna har Stadsmissionen dragit igång en kampanj för att uppmärksamma de hemlösas svåra situation. Dessa osynliga människor har blivit en permanent del av Stockholms gatubild. Men det innebär inte att det inte hugger i mitt hjärta varje gång jag ser dessa trasiga människor som fryser och drar sig fram på gator och torg i armod och förnedring. 

Trots att det inte går en dag utan att man ser hemlösa är de inte fler än några tusen individer. Orsakerna är också relativt klara: psykisk sjukdom och/eller missbruk återfinns bland alla dessa människor. Varför tillåts de leva så här? Hur kan ett självutnämnt välfärdssamhälle tolerera att människor lever i den misär som är de hemlösas vardag?

Jag tror att orsaken är en ohelig allians mellan snåla kommunpolitiker och en ”liberal” syn på människors rätt att välja hur de ska leva sina liv. En stat, menar liberalismen, bör vara neutral inför människors val av livsstil. Om vissa vill investera sina pengar på potatisar och andra vill köpa datorer för sin lön så är det inte statens sak att lägga sig i människors preferenser så länge de in te skadar någon annan. 

Jag tror att den här synen på hur staten ska förhålla sig till olika livsstilar är felaktig. Vissa livsstilar är klart mindre kvalitativa än andra, och de som väljer dessa livsstilar gör det ofta av misstag. En av de livsstilar som ger ett sämre liv än andra livsstilar är att vara uteliggare. Även om man kan genuint föredra att vara uteliggare än att inte vara det, så är det en preferens som inte är i enlighet med  ens intressen. Därför bör det offentliga, kommuner eller landsting, att med om nödvändigt med tvång ta hand om dessa människor.

Vissa skulle behöva interneras på mentalsjukhus, andra skulle klara sig om de fick bo på motsvarigheten av ett servicehus, där man skulle kunna erbjuda dem mat, en trygg bostad och metadon eller motsvarande läkemedel. 

Vad som är viktigt att inse är att de människor som är beroende och samtidigt psykiskt sjuka inte kan enbart behandlas på frivillig basis. Tvång är, för dessa människors bästa, nödvändigt i långt fler fall än vad som idag tillämpas.

Det är dags att ta ansvar för de som saknar förmåga att leva ett acceptabelt liv.

Publicerad torsdag, augusti 18th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?