Det öppna samhället och dess fiender

del 3- Religionen

Islamismens terror, sionismens ockupationer och den kristna högerns bombpolitik har skapat en medvetenhet om den extrema fundamentalismens faror för det öppna samhället. Men hur står det till i vår egen lilla avkrok i den stora världen? Vad spelar religionen för roll idag? På vilket sätt, om något, kan den sägas vara ett hot mot demokratin?

Religionen och dess dogmer stipulerar ett antal centrala ställningstaganden, vare sig det handlar om kristendom eller buddhism. Dessa är vad som som utgör en trosföreställnings kärna. Men till skillnad från ett forskningsprogram, som efter ett tillräckligt stort anomalier slutligen falsifieras, så överges aldrig religionens hårda kärna, helt enkelt för att  dess sanningsvärde inte vilar på vetskap, utan på tro. Denna tro, det som religioner faktiskt handlar om är i själva verkert ett okritiskt anammande av de centrala dogmerrna utan att uppmuntra till kritik utanför de ramar som de ställer upp.

Därför är själva principen som religionen är baserad på: ren tro iställlet för kritisk vetskap till sin natur dogmatisk. Den som inte är beredd att, när bevis och nya fakta träder fram i ljuset, överge sina föreställningar kan omöjligt delta i den demokratiska delibertionsprocessen som förutsätter ett villkorslöst deltagande.

Att jämföra en präst i svenska kyrkan med en Shiitisk Ayatolla kan upplevas som upprörande, men de baserar sin ideologi på samma förhållande till en öppen och fri diskussion; att vissa saker kan man inte diskutera om eller ifrågasätta. 

Därför är en religiös livsstil och tro en som kolliderar med de ideal som kännetecknar ett öppet samhälle. Och den religiösa nyfundamentalism som sprider sig över världen visar att kollisionen är ett hot som kan bli reellt även i vårt relativt sekulariserade land.

Publicerad tisdag, augusti 16th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?