Ideologiska etiketter

Vissa undrar nog vilken ideologisk riktning jag anser mig företräda. Jag skriver ofta om liberalismen, likväl skriver jag med ett visst avstånd till denna ideologi. Detta är avsiktligt. Personligen tycker jag att det är svårt att hitta en ideologi vars åsikter helt överensstämmer med mina.
 
Liberalismen är en mycket attraktiv ideologi för mig. Det finns något vackert i den naiva optimism och den fantastiska tilltron till den humanistiska människosynen. Samtidigt är liberalismens betoning på ansvar, individuell frihet och självbestämmande samt personers okränkbara rättigheter också viktiga beståndsdelaar i min ideologi. 
 
Samtidigt tror jag inte på den neutrala staten. Jag tror inte att rätten till självbestämmande är så viktig att denkan överskugga t ex rätten till en god hälsa eller rätten till grundläggande sociala och politiska nyttigheter. 
 
Jag tror inte heller på den minimala staten. Jag tror att ett gott samhälle förutsätter ett vittgående samarbete mellan ett mycket stort antal individer, och att det det bästa och mest effektiva sättet för dessa individer att samarbeta är via staten som forum.
 
De som undrade kanske inte anser att jag har gett dem ett tillfredsställande svar, men sanningen är tyvärr att jag inte kan ge ett sådant. För mig som filosof är det nödvändigt att pröva varje ställningstagande för sig och därefter acceptera eller förkasta det. På ett sätt kan det vara befriande för läsaren att möta en skribent som inte har låst sig vid några ideologiska positioner och som villkorslöst utforskar den politiska verkligheten kring honom. 
Publicerad lördag, augusti 6th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?