Liberal prostitution?

Prostitution är, åtminstone i Sverige, en fråga som man endast kan ha en åsikt om, det vill säga om man vill bli tagen på allvar i debatten.

Detta kan, om man ser det i bakgrund till liberala funderingar kring individens autonomi, verka besynnerligt. Vi har flera tongivande liberala dagstidningar samt minst ett parti som säger sig vara liberalt. Dessa borde, anser jag, fundera ett varv till i sina ställningstagande i förhållande till ämnet försäljning av sexuella tjänster.

Enligt liberalismen är vi, som bekant, fria att skapa våra liv i enlighet med våra omdömen, preferenser och intressen. Människor är olika och att respektera denna olikhet är fundamentalt i den tradition som vill visa respekt för en individs val.

Liberalismen moraliserar inte heller kring människors val i sina liv så länge dessa inte skadar andra. Jag är fri att göra vad jag vill så länge jag inte inskränker på någon annans rätt att utöva sina friheter.

Alltså: så länge som köp eller försäljning av sexuella tjänster sker i enlighet med individers fria och medvetna val, kan ingen klandras. Prostitution som fenomen i sig kan inte fördömas, mer än vad massage eller hushållsnära tjänster.

Socialister och anhängare av perfektionistiska och/eller paternalistiska teorier brukar mena att de som prostituerar sig till synes av fri vilja egentligen inte vill vara prostituerade. De skulle hellre vara någonting annat om de fick, eller om de kunde. Det stämmer säkert i nästan alla situationer.

Men det ett problem med det här argumentet: det stämmer in på nästan alla personer. Finansministern skulle inte vilja vara finansminister om han fick vara premiärminister, vice vdn skulle hellre vara vd osv.

Andra argument som brukar framföras är att det är en självmotsägande preferens att vilja sälja sin kropp, och att det är inte en preferens som man kan omfatta. Detta är också ett problematiskt argument för liberaler. 

Varför är försäljningen av sexuella tjänster en så speciell handling att det upplevs som en preferens som man inte kan uppfatta? Vissa människor lär uppskatta snabba sexuella förbindelser med anonyma personer. Varför är en sådan preferens mer otänkbar än andra, minst lika ovanliga sexuella preferenser? 

Perfektionistiska teorier menar, till skillnad från liberalismen, att det finns saker som gör ett liv bra och saker som gör ett liv sämre; oavsett vad personen i fråga anser om dessa saker. Perfektionister kan, därför påstå att en person som är prostituerad, och tror att den gillar det den gör egentligen inte har ett bra liv. Och att prostitution, eller köp av prostituerade, eller både och, bör kriminaliseras. De kan ge intrinsikala skäl för att prostitution är dåligt. 

Liberaler kan inte vara motståndare till prostitution på samma grunder utan att ge avkall på den  neutralitet inför människors sätt att leva sina liv som är utmärkande för liberalismen. Om sedan en liberal menar att prostitution i ett samhälle leder till ökad brottslighet, otrygghet och/eller utslagning, så kan dessa faktorer leda till att man av hänsyn till detta försöker inskränka prostitutionen. Men detta kan endast göras om man kan bevisa att inskränkandet av prostitutionen är ett effektivt sätt att bekämpa dessa problem. Alltså om det är bortom allt rimligt tvivel visst att man inte kan, via regleringar, få bukt med de problem som dras till prostitutionen och andra ljusskygga fenomen. 

Trots allt handlar det om en inskränkning av en människas fria val.

 

Lästips: Mill, John Stuart: ”Om Friheten”, Natur och Kultur, Sverige (1984)

Publicerad söndag, juli 31st, 2005 i Allmänt.

En kommentar

  1. Xaxier Fernandez says:

    Dina argument är ganska fattiga och ointelligenta. Om du vågar skicka en e-mailadress till mig så svarar jag dig med argument som baseras på olika forskning och analyser om ämnet.

Vad tycker du?