Svar från: Roland Poirier Martinsson

Att avfärda människors riskbedömningar måste väl alltid
vara fel, även om de råkar vara helt uppåt väggarna? Riskbedömningen finns ju där
som ett faktiskt inslag. Däremot har dess faktiska grund givetvis stor
betydelse för hur vi bemöter den.

 

Mina poänger är följande: att skilja mellan det
subjektiva och det objektiva inslaget för en given risk är omöjligt.Vidare,
irrationella preferenser är i strikt bemärkelse de enda som finns och därför är
ett strikt teknokratiskt perspektiv från politikers sida alltid ofullständigt.

 

Annars håller
jag givetvis med dig om att vi måste sträva mot goda, empiriskt grundade
beslutsunderlag och driva opinion för att beslut också fattas mot bakgrund av sådana
undersökningar. Utan att någonsin glömma att vi aldrig når mer än en
approximering av dessa ideal.

Publicerad torsdag, juli 21st, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?