Populism eller förnuft?

I dagens (21/7) SvD ifrågasätter ledarsidans filosofiskt lagde skribent, Roland Poirier Martinsson, trovärdigheten i den statistik som redovisas av kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki för att styrka hans tes att brottsligheten faktiskt har minskat. Detta trots att den folkliga uppfattnigen är att den faktiskt har det.
 
Partierna tävlar med varandra i att utlova längre straff, fler fängelser och fler poliser. Larm och låsindustrin ränkar med allt högre vinster i samma utsträckning som rädslan och otryggheten får människor att forma irrationella preferenser. 
 
När det saknas ett skäl att hysa en viss preferens kan man med rätta avfärda den preferensen som irrationell och därmed olämplig att basera sina beslut på. Politikerna vet att folket har irrationella preferenser angående bland annat brottslighet och straffutmätning, trots det låter de som om det faktiskt var ett stort problem. Politiker som inte tar ansvar för verkligheten och förirrar sig i populistisk retorik säljer sin integritet för opinionssiffror. Dessa är det största hotet mot demokratin, inte terrorister eller demonstranter. 
 
Nu menar jag inte att man inte bör ta hänsyn till en ökad rädsla bland medborgarna. Men om rädslan inte har sin grund i dess objekt, nämligen den ökade brottsligheten, så bör inte åtgärderna riktas åt det hållet. Istället bör ansträngningar gå till att informera medborgarna om sakernas rådande tillstånd som en motvikt till den hårt vinklade verklighetsbilden som serveras av löpsedlarna.
 
Martinsson menar att avfärdandet av människors riskbedömnningar är fel. Menar han detta även när bedömningarna är helt huvudlösa? Det tycks mig vara en huvudlös bedömning.

Publicerad torsdag, juli 21st, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?