Den egalitära marknaden

Liberalismen förordar att marknaden ska reglera och generera en rättvis fördelning av resurserna.

Ronald Dworkin, en mycket framgångsrik och etablerad liberal filosof, tänker sig en auktion där alla tilldelas en viss mängd av en valuta (säg snäckskal). I auktionen får man sedan buda på de nyttigheter som man vill ha. Därmed kommer de nyttigheter som endast ett begränsat antal människor kan inneha, såsom villor, att stiga i pris. De som väljer att lägga sina snäckskal på att inhandla en villa kommer antagligen inte att ha råd att åka på semester, medan de som nöjer sig med en etta i Aspudden kan unna sig att äta på restaurang oftare eller spendera pengar på en dyr hobby. Tanken är att eftersom alla fick lika mycket resurser till att börja med har ingen anledning att vara avundsjuk på den andra.

I den här situationen skulle en marknad kunna fungera som en rättvis fördelare av resurser i samhället, eftersom alla skulle ha lika mycket resurser och lika stora möjligheter att deltaga och lägga anspråk på de resurser som finns tillgängliga.

Observera att vi ännu inte har tagit hänsyn till de som är handikappade, sjuka eller lider av en annan åkomma som de inte är ansvariga för att lida av.

Vi kommer i senare inlägg att återkomma till deras situation.

Vad gäller dagens samhälle, där ekonomisk jämlikhet inte råder, blir marknaden orättvis. Vissa människor tillåts lägga beslag på utrymme och resurser genom att de har fler “snäckska” att spendera. Ibland har de förtjänat sina snäckskal, genom hårt arbete och flit, ibland har de haft ren tur och ärvt pengarna. Vad en liberal bör förorda i en sådan här situation är osäkert.

Vissa liberaler menar att man bör göra en kraftig omfördelning av resurserna så att alla får lika mycket pengar. Sedan skulle marknaden kunna återspegla människors fria val och ansträgningar. Andra menar att genom att ha en välfärdsstat som garanterar kostnadsfri och lika bra utbildning för alla samt genom att avskaffa arvsrätten så skulle man kunna på längre sikt komma åt problemet att vissa lider oförtjänt av sin otur av att ha fötts i en dålig social position, medan andra har det bra trots att de inte har lyft ett finger.

Klart är det i alla fall att liberaler inte är främmande inför att ha en starkt progressiv beskatting samt att med ekonomiska styrmedel (fastighetsskatt, bensinskatt, biltullar) vill begränsa utbygnadden av en levnadsform som är dyr för samhället att bekosta, skapar behov av en ful och miljöovänlig infrastruktur samt är, till råga på allt, oförenlig med att de flesta (för att inte säga alla) ska kunna åtnjuta den.

Lästips:

Dworkin, Ronald: What is Equality? Part 1: Equality of Welfare Part 2: Equality of Resources i Philosophy and Public Affairs, 10/3-4: sidorna 185-246, 283-345 Denna finns på Jstor.org eller i välsorterade universitetsbibliotek.

Kymlicka, Will: Modern politisk filosofi- en introduktion (nya Doxa 1994) originalets titel, finns på Adlibris & Bokus: Contemporary Political Philosophy- An Introducion (Oxford University Press 1990)

Rawls, John: A Theory of Justice (Oxford university Press 1971)

Publicerad måndag, juli 18th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?