svar till: Johan Frostegård

 

Först vill jag säga att det var trevligt att Johan
Frostegård hittade hit. Vidare vill jag tillägga att jag är en av de som
uttalar sig (eller åtminstone har i avsikt att i framtiden uttala sig) i
medicinskt-etiska frågor men som samtidigt saknar praktisk erfarenhet av att ha
jobbat i sjukvården.

 

Etik i vården (såväl som i andra delar av samhället) är
viktig. Och det är minst lika viktigt att den är tydlig och att såväl patienter
som läkare vet vad som de kan riskera att utsättas för i samband med vården. Här
är jag och Frostegård ense. Vi är också ense om att Torbjörn Tännsjö har fel
med avseende på vissa frågor inom medicinsk etik.

 

Vi är dock inte ense om hur en etik bör utarbetas.
Frostegård hänvisar till icke-skadeprincipen. Men ibland kan det vara svårt att
veta vad det innebär att skada någon. Att lindra lidandet hos en terminalt sjuk
patient genom att aktivt döda personen skulle kunna ses som att befria någon från
en skada. Samtidigt kan en riskfylld operation som riskerar en patients liv men
kan leda till patientens snara tillfrisknande från sin åkomma ses som en skada,
eller åtminstone en potentiell sådan.

 

Är att döda ett foster, som riskerar att ta kål på
modern, att mörda eller att rädda liv? När kan en läkare, med patientens bästa
för ögonen, frånta en patient dess rätt till självbestämmande?

 

Alla dessa frågor är oerhört svåra och när man analyserar
dem vidare visar det sig hur komplexa och kontroversiella de är. Läkaretiken,
"att icke skada-principen" och Helsingforsdeklarationen ger inte
tillfredsställande svar på dessa problem. I de fall där skäl anges för
handlingsregler haltar argumentationen. De som drabbas är, som alltid, patienterna.
Om ett tydligt alternativ fanns så skulle det gynna dem. Istället finns nu ett
lapptäcke av principer och praxis som ger läkarna alldeles för mycket svängrum.

 

Jag vill ge läkare mer makt i vissa situationer, mindre
makt i andra. Men det viktigaste är att ha en enhetlig praxis som inte lämnar
ut patienterna till läkares godtycke.

 

Vad gäller den empiriska förankringen är jag givetvis
mycket intresserad av erbjudandet att skriva en etisk handbok för läkare så att
dessa kan pröva en ny, rationellt förankrad, medicinsk etik i praktiken. En
rimlig prövotid är väl ett par år. Kanske kan Frostegård anställa mig för det ändamålet?


Publicerad måndag, juli 11th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?