Vad är liberalism?

Liberalismen är en ideologi som har ofärtjänt dåligt
rykte i vårt land, särskilt bland unga i min generation. Problemet i detta är
att vare sig man vill förkasta eller omfamna liberalismen så bör man överväga
den bästa möjliga tolkningen av den innan man bestämmer sig. 

 

I modern liberal filosofi finns det särskilt en
auktoritet som alla liberaler måste förhålla sig till. Denne man heter John Rawls och detta inlägg kommer att presentera vad han ansåg var den mest rimliga
tolkningen av liberalismen. 

 

I "A Theory of Justice" presenterar Rawls de
rättviseprinciperna som ligger i centrum för det liberala paradigmet. Den
grundläggande tanken hos Rawls är den "att alla grundläggande
samhälleliga nyttigheter – friheter och möjligheter, inkomster och egendom,
förutsättningar för självkänsla – skall vara jämlikt fördelade, såvida inte en
ojämlik fördelning av någon eller alla dessa nyttigheter gagnar de sämst
ställda
".
(303)

 

För att strukturera upp denna allmäna tanke och ge den
ett liberalt innehåll ställer Rawls upp två principer i lexikalisk ordning, dvs
att den förstnämnda är viktigare än den andra om de skulle komma i konflikt.
Dessa är:

 

Första principen: Varje människa har rätt till den
största uppsättningen grundläggande friheter som är förenlig med att alla har
liiknande friheter.

 

Andra principen: Sociala och ekonomiska ojämlikheter
skall arrangeras så att de både är 
:

(a) till största nytta för de sämst ställda, och

(b)
knutna till yrken och ställningar som står lika öppna för alla under
betingelser präglade av lika möjligheter. (302-3)

 

Än så
länge är liberalismen i Rawls tappning inte särskilt kontroversiell. Men om vi
börjar bena upp begreppen finner vi snart att det blir svårare än vad vi först
hade tänkt.

 

Vad
menar Rawls egentligen med dessa “samhälleliga rättigheter” som skall fördelas
jämlikt? Här börjar det brännas. För Rawls menar inte att man ska lyfta de
människor som utan förskyllan lider av t ex sjukdom och därmed kräver extra
resurser. Allt han menar är att dessa inte ska få mindre resurser än andra på
grund av t ex sin oförmåga till att arbeta.

 

Detta är
utan tvekan kontroversiellt. För varför ska vissa lida på grund av naturens
grymma slump? Hur kan en liberal som Rawls, som med hetta försvarar att barn
inte ska missgynnas på grund av att de föds i fattiga familjer acceptera att en
person som på grund av sin medfödda sjukdom lider mer än sina medmänniskor inte
ska kompenseras för detta?

 

Detta är
ett problem som Ronald Dworkin behandlar i sin teori om jämlikhet. Denna ska
jag diskutera så småningom.

 

 

Publicerad torsdag, juli 7th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?