Om KDs moralmonopol

I samband med kristdemokraternas riksting blev partiledaren Göran Hägglund tillfrågad i studio ett i P1 om Kristdemokraterna var ett värdekonservativt parti. Hägglund ville inte riktigt skriva under på att han var värdekonservativ, men hävdade med emfas att hans parti var ett parti som hämtade näring  till sin ideologi ur värderingar.

 

 

 

För mig som moralfilosof som dessutom är helt oförstående inför den moraliska agenda som Kristdemokraterna förespråkar är det mycket irriterande att ordet moral fortfarande används mer eller mindre synonymt med kristen moral.

 

 

 

Ordet ”moral” kommer ursprungligen från grekiskan och betyder ”handlingsregler” och det är just det vad det handlar om: regler för hur man bör handla. Det ironiska i sammanhanget är att de gamla grekiska moralfilosoferna, som vitt och brett talade om vikten var att leva ett moraliskt och sunt liv praktiserade aktivt både homosexualitet och hade en ganska avslappnad syn på äktenskapens helgd. Detta betyde inte att de inte levde som de lärde. Det betyder att de stod för en moralfilosofi som var avlägsen den kristna moralen.

 

 

 

Moral kan och bör förpliktiga, men den behöver inte alltid förpliktiga på ett moralkonservativt sätt.

 

 

 

 

 

 

Publicerad måndag, juli 4th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?