Gür och strukturell diskriminering

Thomas Gür, kolumnist i Svenska Dagbladet fortsätter sin hetskampanj mot de progressiva krafterna som strävar efter att bekämpa rasism och diskrimenering i samhället. Denna gång (ledare 2/6) lägger han fram intressanta argument som jag här avser att diskutera och förhoppningsvis tillbakavisa.

 

 

 

Gür menar att den teori som presenteras av i en nyligen framlagd offentlig utredning1 Massoud Kamali, sociologiprofessor, bevisas cirkulärt. Det betyder att man "bevisar" det som ska bevisas genom att förutsätta det som ska bevisas. Om Gürs kritik är adekvat är det givet att Kamalis argument faller . 


Men hur ska vi istället förklara att vissa människor i Sverige som råkar tillhöra vissa etniska grupper konsekvent och systematiskt diskrimineras när de söker arbeten, ansöker om att låna pengar på banken, vid bostadsbyten, i krogkön osv? 

 

 

 

Det finns statistik, undersökningar och bevis i enorma mängder som bekräftar att personer med mörkt utseende (i synnerhet färgade) missgynnas i väldigt många olika delar av samhället. Vad teorin om struktuellt förtryck säger är inget nytt om alla dessa händelser. Samma händelser, samma diskriminering finns bevisad i statistiken och vi kan beskriva vad som faktiskt vid varje situation hände utan att ta till teoretiska omskrivningar. 

 

 

 

Vad Kamali presenterar är alltså inte nya fakta om dessa händelser, något som hade behövts bevisas, utan ett sätt att se dessa händelser i en och samma kontext. En teori som presenteras som har för avsikt att lägga samman erfarenheter och förstå dessa på ett nytt sätt behöver inte bevisas på samma sätt som en teori som gör ett empiriskt påstående. Det räcker med att teorin kan förklara ett skeende (i detta fall etnisk diskriminering) bättre än alla andra konkurrerande teorier.  

 

 

 

Min bedömning är att denna teori lyckas med det. Låt mig påminna läsaren att teorier om strukturell diskriminering är långt ifrån nya. De har presenterats i olika former inom den akademiska världen i decennier (för intresserade kan jag rekommendera Frans Fanon). När Gür ifrågasätter Kamalis auktoritet på grundval att han är handplockad av regeringen väljer han samtidigt att bortse från den akademiska tradition inom sociologin och antropologin som Kamali hämtar sina teorier ifrån som är mycket väletablerad i västvärlden. 

 

 

 

Innan jag accepterar kritiken mot teorin om strukturell diskriminering vill jag se en alternativ teori som kan förklara varför personer med mörka drag diskrimineras. Om den på ett rimligare sätt lyckas förklara diskrimineringen i samhället, så är jag beredd att sälla mig till Gürs anhang med tv8-relaterade högerspöken.

1 SOU 2005:41 "Bortom Vi och Dem. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering"

Publicerad måndag, juli 4th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?