bomba mera!

Thomas Idegard, kolmnist I Svenska Dagbladet och omvärldsanalytiker menar i dagens SvD (4/7) att “bomber duger ofta bäst”. Det betyder att även om man ibland kan förhandla med diktatorer att dessa ska tillåta opposition, avveckla sina massförstörelsevapen och sluta tortera politiska fångar, så är det ofta mer verkningsfullt att bomba dem till stenåldern. Historien har massa lysande exempel på detta. Hitlertyskland, Kejsarens Japan under Andra Världskriget, Milosevics Serbien, Afghanistan och nu också Irak. USA har genom historien använt sin militära makt för att främja friheten, menar Idegard.

 

 

 

Idegard menar också att det fortfarande finns farliga, blodtörstiga ledare som är farliga för sin egen befolkning samt för omvärlden. Med dessa kan man inte ha konferenser, man måste bomba. Detta är verkligen en intressant tanke.

 

 

 

Tänk om FN skulle, med USAs hjälp, bomba Israel. Man skulle kunna använda “kirurgiska bomber”, såna som man använde i Irak, så att man förvissade sig om att bara träffa skolor, sjukhus och vattenreningsanläggningar. Sedan skulle man kunna gå in i landet med massiv militär truppstyrka och kidnappa ett par tusen israeliska ledare och höga militärer och spärra in dem i olika lager utan rättegång på obestämd tid där de skulle kunna bli torterade, förnedrade och misshandlade mer eller mindre godtyckligt. Varför inte? Konferenser verkar ju inte hjälpa. Vad har Israel inte gjort som Mugabe har gjort?

 

 

 

Folkfördrivningar? Javisst. Fängslande av politiska fångar? Ett par tusen. Massförstörelsevapen? Massor. Illegala ockupationer? Det kan man säga. Tortyr? Vardagsmat. Bestridande av FN-resolutioner? Ett par. Dessutom: där Mugabe inte har hunnit med än: en väl utvecklad militär styrka som tidigare invaderat och ockuperat grannländer samt en aggresivt expansionistisk bosättarpolitik.

 

 

 

Det är dags för B52:orna att lyfta. Här ska bombas: leve USA, leve Idegard, leve bomberna!

Publicerad måndag, juli 4th, 2005 i Allmänt.

Vad tycker du?