Bilen och friheten

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet skriver den 19/6 en krönika på ledarsidan där han försvarar rätten att äga en bil och rätten att kunna köra den utan att det kostar skjortan. I bakgrunden anar man ett ideologiskt försvar av bilägandet. 

 

 

 

Bilen blev i USA symbolen av det moderna individualistiska samhället. Nu kunde man åka vart man ville, när man ville och hur man ville. Ökningen i rörlighet skapade en fantastisk känsla av frihet. I en modern högerideologisk tradition står bilen för just friheten.

 

 

 

Och vem kan egentligen säga emot? Visst ökar bilen vår rörlighet, visst kan vi hälsa på våra nära och kära och visst slipper vi bära tunga matkassar i tunnelbanan. Frågan är: till vilket pris?

 

 

 

Problemet för radikala individualister som Linder är att deras ideologi krockar obarmhärtigt med en verklighet där individualistiska lösningar blir allt ineffektivare. En storstad som Stockholm är en komplex entitet där mängder av individer gör val som ett kollektiv. Ett exempel som är vanligt i den filosofiska litteraturen är just hämtat från det paradoxala hos en stads trafiksitution.

 

 

 

Anta att du har en bil och vill ta dig till jobbet så snabbt som möjligt. Om du åker bil är du där på 20 minuter. Det billigare altrenativet är att åka buss, men då skulle det ta dig 30 minuter att komma till jobbet. Men eftersom du värderar din tid högre än parkerings- och bensinkostnader så åker du bil. Problemet är att alla dina grannar gör samma bedömning med resultatet att du blir stående i kö i 40 minuter innan du kommer fram till jobbet. Om du nu får nog av detta och beslutar dig för att ta bussen innebär det att även bussen fastnar i trafiken och det tar dig då det helt oacceptabla 50 minuter att komma fram. Det paradoxala ligger i att vad du än gör så är det mest rationellt för dig som individ att ta bilen, givet att det du vill är att ta dig fram så snabbt som möjligt. Vilket leder till det suboptimala utfallet att det tar alla 40 minuter att ta sig till jobbet  med bilen istället för 30 de minuter som det skulle ta om alla tog bussen. 

 

 

 

Exemplet visar att när individer handlar rationellt i en situation där deras handlingar påverkar många människor och där många människors handlingar påverkar individen så blir resultatet ofta suboptimalt. Detta brukar benämnas som att individualistisk rationalitetsteori är direkt kollektivt självmotverkande.

 

 

 

Vad betyder detta för bilismen som rörelse och samhällsskapande fenomen? Att det leder till suboptimala utfall i människors förmåga till rörlighet. Om alla hade var sin bil, och full rörlighet och frihet var en realitet för alla människor, något som Linder inte gärna kan missunna oss, så skulle friheten och rörligheten i realliteten vara avskaffad. De ytor som skulle gå åt till att bygga gator, motorvägar och parkeringsplatser skulle göra staden ful och svåråtkomlig för fotgängare, den mest grundälggande friheten att kunna röra sig så att säga för egen maskin, skulle vara kraftigt begränsad. 

 

 

 

Bilismen är alltså en djupt ideologisk och ineffektiv företeelse i våra städer, som blir mer absurd ju mer den urbana befolkningen växer och ju fler individer påverkar varandras handlingar. Den frihet som Linder och andra bilägare idag upplever är beroende av att alla inte kan åtnjuta samma frihet. En sådan frihet är enligt våra mest övervägda moraliska intuitioner orättivis.

 

Publicerad tisdag, juni 28th, 2005 i Allmänt.

En kommentar

 1. Lars-OlofBjörn says:

  Datum 20140929.
  Hej, jag heter Lars-OlofBjörn och är belist och älskar att köra bil och mc och snöskoter och motionera och leva i frihet och följa lagar i Sverige och i utlandet som jag besöker med min flickvän i framtiden som är god.

  Jag kör endast lagligt, men lite för fort ibland med bil och mc.
  Jag är svensk medborgare och har svenskt körkort klass abam som är giltigt och lagligt och ska flytta till ett fint privat lagligt hus.

  Jag gillar den som har skrivit insändaren, som är följande! ”Bilen blev i USA symbolen av det moderna individualistiska samhället. Nu kunde man åka vart man ville, när man ville och hur man ville. Ökningen i rörlighet skapade en fantastisk känsla av frihet. I en modern högerideologisk tradition står bilen för just friheten.”

  Men det jag saknar i texten! är att jag tycker det ska stå kör lagligt, och försiktigt och följ trafikreglerna och lev friskt familjärt och hetrosexuelt och samarbeta med rättfärdigheten utan omskärelsen som är laglig och ett måste i samhällerna för att samhällerna ska fungera bra och kunna skydda medborgare och arbetare som vill leva lagligt och bra som jag vill.

  Med vänliga glada tacksamma ärliga hälsningar ifrån Lars-OlofBjörn

Vad tycker du?